Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Kukkapelto

Safiirikuja 3, 01700 Vantaa

Y-tunnus: 2964517-9

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Tiina Peltola, tiina@kukkapelto.fi, puh. 040 952 8991

REKISTERIN NIMI

Kukkakauppa Kukkapellon asiakasrekisteri

REKISTERIN TARKOITUS

Rekisteri koskee tietoja, joita käsitellään asiakkaalle tuotettavan palvelun yhteydessä. Kerättäviä tietoja käytetään tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja laskutukseen sekä verkkokaupan ja asiakassuhteen ylläpitämiseen, kurssitoimintaan, viestintään ja markkinointiin. Osana liiketoimintaa asiakkaille voidaan lähettää kohdennettuja markkinointiviestejä. Verkkokaupasta kertyviä tietoja käytetään vain kyseisen tilauksen ja laskutuksen hoitamiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilöasiakkaan etu- ja sukunimi

Yrityksen tai organisaation nimi ja Y-tunnus

Yritysasiakkaan tai organisaation yhteyshenkilön etu- ja sukunimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tilaustiedot

Laskutustiedot

Rekisteriin kerättävät tiedot saadaan asiakkailta itseltään tilauksen tai muun asiakaskontaktin yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tiedot säilytetään huolellisesti sähköisessä tiedostossa, johon ulkopuolisten pääsy on salattu. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen asiakassuhteen ylläpitämisessä.

Laskutukseen liittyvät tiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on pyynnöstä oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot sekä pyytää oikaisua virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Rekisteröity voi myös pyytää itseään koskevien tietojen poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjältä henkilöllisyyden todistamista. Tiedot voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi, mikäli lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimen eivät estä poistamista.

Laadittu 9.9.2019, viimeisin muutos 11.11.2020.

العربية简体中文EnglishSuomiРусскийEspañol